Gépjármű átírás

A megvásárolt gépjárművet a vevő köteles 15 (naptári) napon belül nevére íratni.

Átíráshoz szükséges:

I. pénz
Vagyonszerzési illeték
személygépkocsiknál, tehergépkocsi, motorkerékpár

teljesítmény
kW
jármű kora
0-3 éves 4-8 éves 8 év felett
0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Az Itv. 24 § új (7).bekezdéssel egészül ki:
A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral szerelt
autóbuszok, tgk és vontatók tulajdonjogának megszerzése
esetén az illetéket úgy kell meghatározni, mintha a
gépjármű 120 kW teljesítményű motorral rendelkezne.
pótkocsiknál:

2500kg össztömegig: 9000.- Ft
2500kg össztömeg felett: 22000.- Ft
Minden átíratáskor új forgalmi engedélyt és törzskönyvet kell vásárolni.
Forgalmi engedély: 6000.- Ft, Törzskönyv: 6000.- Ft.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

  1. évi CC. törvény

évi XCIII. törvény módosítása hatályos 2014.01.01§ (1)

Az Itv. 26. § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)

Ha vagyonszerzés,

– egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

– házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

–  a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből

származik.

2016.évi LXVI.törvény109.§ (2) alapján hatályos 2016. VI. 16-tól:

(1a)190 Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

a)191 a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának gazdálkodó szervezet (pl. bt. Kft. Zrt. egyéni vállalkozó stb.) általi megszerzése

II. okmányok:

  • Adásvételi szerződés, (Fontos: A szerződésben szereplő személyek okmányai ne legyenek lejárva. A szerződésben ne legyen vakargatás, javítgatás,

satírozás. Rontott adat egy vonallal áthúzva, megcsillagozva, javítva, majd a megjegyzés rovatba helyesen leírva és mindkét szerződő fél aláírja.)

  • személyi igazolvány,
  • adókártya,
  • törzskönyv,
  • forgalmi engedély,
  • kötelező gépjármű felelősség biztosítás,
  • eredetiségvizsgálatról Hatósági Bizonyítvány.

A tulajdonátruházási szerződés( régi nevén adásvételi szerződés) megkötésekor tisztázni kell az eladóval, korábban volt-e hitel a gépjárművön?
Az eladó hiába fizette ki a hitelt, rendezte adósságát, kaptam meg törzskönyvet a pénzintézettől, a nyilvántartóból is töröltetni kell az opciós záradékot a pénzintézettől a törzskönyvvel egyszerre postán megkapott igazolással. Ha az eladó ezt már elintézte akkor nincs ezzel semmi teendő. Ha nem, akkor most tegye meg némi illeték(2300Ft) ellenében, ha nem tud bemenni, oldalunkon található meghatalmazással bárkit meghatalmazhat az ügy rendezésével.

Fontos, akit meghatalmaz, az nem hatalmazhat tovább másik személyt az okmányirodai (Kormányablak) ügyintézésre. Tehát átíráskor is lehet töröltetni ezt az opció, de kell hozzá meghatalmazás az eladótól, valamint a pénzintézet által kiadott eredeti igazolás a törlés hozzájárulásához és plusz 2300 Ft.
Adásvételi szerződés (tulajdonátruházási szerződés, mely oldalunkon megtalálható) és opciótörléshez szükséges okmány eredeti példánya szükséges az okmányirodába.

Céges vevő esetén eredeti aláírási címpéldány szükséges. Érvényes műszaki nélkül is átírják a gépjárművet, de forgalmi engedélyt csak műszaki vizsga igazolása után tudnak nyomtatni.  A 3,5 t össztömeget meghaladó jármű átírásakor tárolási igazolás szükséges( Önkormányzat adja ki)

Lassújármű esetén csak első forgalomba helyezésnél van eredetiségvizsgálat, nincs átírási illeték.
Forgalmi 4800.-Ft, törzskönyv 6000.-Ft.

Hagyaték esetén eredeti, jogerős hagyatéki végzés kell. Ha örökös nevére megy az átírás, akkor nincs eredetvizsga, nincs átírási illeték csak a forgalmi engedély és törzskönyv árát kell az átíráskor kifizetni.

Sok mindenről lehetne még írni az átírással kapcsolatban, fentebb próbáltuk a legfontosabbakat leírni, egyéb kérdés esetés állunk rendelkezésére.